Disclaimer

Beukenhorst Kaffee GmbH
Ferdinand Braunstrasse 7
D-46399 Bocholt
Geschäftsführer: Mathias Josef Theil
Handelsregister AG Coesfeld, HRB 16126

Telefon : +49 (0) 2871 2187120
Fax : +49 (0) 2871 2187119
E-Mail : info@beukenhorst.de


Informatie

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Beukenhorst Koffie BV. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Beukenhorst Koffie BV.

Auteursrecht voorbehouden
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beukenhorst Koffie BV. openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@beukenhorst.nl of via het contactformulier.